Informatie

Privacy Statement

Laatst bijgewerkt: 27 april 2023

FunderMaps hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe FunderMaps ("wij", "ons" of "onze") uw persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en deelt wanneer u onze website bezoekt, onze applicaties gebruikt of met ons communiceert.

1. Verzamelen van informatie

We verzamelen de volgende categorieën van persoonlijke gegevens:

 • Identificatiegegevens: zoals uw naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.
 • Gebruiksgegevens: zoals informatie over uw interactie met onze website, applicaties en diensten, uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, toegangstijden en verwijzende URL's.
 • Communicatiegegevens: zoals informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of sociale media.

2. Gebruik van informatie

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren.
 • Om uw vragen en verzoeken te beantwoorden en klantenservice te bieden.
 • Om onze website en applicaties te personaliseren en te verbeteren.
 • Om u te informeren over producten, diensten, aanbiedingen en promoties waarvan wij denken dat ze interessant voor u zijn.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving.

3. Delen van informatie

We delen uw persoonlijke gegevens alleen in de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming.
 • Met dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren, zoals hosting, gegevensanalyse, klantenservice, e-mailbezorging, marketing en betalingsverwerking.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen.
 • In geval van een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa, financiering of overname van ons bedrijf of een deel ervan door een ander bedrijf.

4. Delen van informatie

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, verlies of wijziging. We kunnen echter geen absolute veiligheid garanderen.

5. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

6. Uw rechten

U heeft het recht om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of verzoeken om beperking van de verwerking. Neem contact met ons op via de contactgegevens die in deze Privacyverklaring worden vermeld om uw rechten uit te oefenen.

7. Cookies en andere trackingtechnologieën

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over uw interactie met onze website en applicaties. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of te verwijderen, maar dit kan de functionaliteit en uw ervaring met onze diensten beïnvloeden.

8. Doorgifte van gegevens buiten de EU

In sommige gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens overdragen aan dienstverleners die zich buiten de Europese Unie bevinden. We zorgen ervoor dat dergelijke overdrachten voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en dat passende waarborgen worden getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

9. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt" datum bovenaan deze verklaring bij te werken. Uw voortgezet gebruik van onze diensten na het doorvoeren van dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met de bijgewerkte Privacyverklaring.

10. Contact

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring of onze privacypraktijken, neem dan contact met ons op via:

FunderMaps B.V.

Melbournestraat 34A, 3047 BJ Rotterdam

info at fundermaps.com

Door onze website te gebruiken en/of onze applicaties en diensten te gebruiken, stemt u in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens op de manier zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze Privacyverklaring, gebruik dan onze website, applicaties en diensten niet.